Styrelsen

Vi i styrelsen har som ansvar att se till att FIKS verksamhet upprätthålls och styr utvecklingen för ett roligare idrottsliv i Kalmar. Välkommen till FIKS!

We, the board, have a responsibility to maintain FIKS activities and guide the development of FIKS and sports in Kalmar in the direction towards a more joyous one. Welcome to FIKS!

STYRELSEUTSKOTT