Föreningen

Saknar du skolgympan med sitt breda utbud av aktiviteter eller vill du bara kunna komma och spela lite innebandy, kanske prova på klättring?! Är du över 19år? Då är FIKS något för dig!
FIKS startades 1993 som en sektion under Linnéstudenterna vid Linnéuniversitetet, dåtidens Högskolan i Kalmar och drivs ideellt av engagerade studenter. FIKS medlemsantal varierar, men utgörs mestadels av studenter och personal vid Linnéuniversitetet i Kalmar men med senare åren även öppnat för icke studenter.
Till största delen utgörs FIKS aktiviteter av traditionella bollsporter som volleyboll, badminton, fotboll och innebandy. Senare har vi specialsport som klättring, parkour, cirkelträning m.m.

Gå in på vår Facebooksida för mer aktuell info och gilla den för att få senaste uppdateringar direkt till dig.

About FIKS
FIKS stands for Föreningen Idrottsliga Kalmar Studenter (sports club for students in Kalmar), and started up 1993. FIKS is for students, as well as non-students over the age of 19, who miss the sports in the school. We climb, play football, volleyball, floor ball and badminton.

Check out our Facebook page for up-to-date info and like it to receive latest updates directly to you.