Playground

Playground är helt enkelt en tid öppen för dig som FIKS Medlem.
Prova något nytt eller träna något som FIKS erbjuder, låt din fantasi flöda.
Första timmen delas hallen tillsammans med H.E.A.T passet, men sedan är resten av hallen fritt.
Först till kvarn gäller men samtidigt är det samhörighet som väger tungt, dela hallen eller träna tillsammans.
Delad glädje är dubbel glädje!

– English –
FIKS playground is simply a time open to you as FIKS member to do anything you like.
Try out something new or do something that FIKS offer.
During the first hour the gym is shared with HEAT group, but then the rest of the gym available.
First come first serves is the rule, but sharing and connecting is most important, divide the hall or work together.
Shared joy is double joy!

Ledare

Playground_Lukas
Lukas Kryžanauskas